Werkwijze

Deskundig en onafhankelijk advies geven in complexe bouwkundige problematieken, op basis van feitelijke bevindingen opgedaan uit een pragmatisch en praktisch ingestoken onderzoek. Alle adviseurs van Bureau voor Bouwpathologie BB beschikken over een ruime kennis en ervaring op het gebied van bouwkundige en installatietechnische klachten en gebreken. Aangevuld met een gezonde dosis nieuwsgierigheid, een ruime hoeveelheid mensenkennis en empathisch vermogen, worden complexe situaties inzichtelijk gemaakt en geschillen beslecht.

Na het onderzoek ontvangen de huurder en de verhuurder gelijktijdig een overzichtelijk rapport. In dit rapport staat een verslag van het onderzoek en de waarnemingen, inclusief foto's en wanneer relevant geacht meetgegevens, tekeningen en grafieken. Kortom, hoe wij tot onze bevindingen zijn gekomen, welke metingen er zijn verricht, welke waarnemingen we hebben gedaan. Maar ook hoe de analyses en conclusies hieruit zijn gedestilleerd en met welk beoordelingskader.

Daarna volgt bijna altijd een uitgebreid, maar ook praktisch hersteladvies, zodat alle betrokkenen weten waaraan men toe is. Dit alles voorzien van het nodige beeldmateriaal, zoals bijvoorbeeld foto’s, tekeningen en grafieken. Bureau voor Bouwpathologie BB is de expert voor vocht- en schimmelproblemen in de corporatiewoningen.

Kortom:

  • Onafhankelijk onderzoek van vocht- en schimmeloverlast.
  • Onderzoek in de woning met betrokkenen.
  • Rapport met toelichting en oplossingen.
  • Nazorg: werkt de oplossing?