Privacy & voorwaarden

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De Vocht- en SchimmelExpert kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt

van de diensten van De Vocht- en SchimmelExpert en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een

contactformulier op de website aan De Vocht- en SchimmelExpert verstrekt. De Vocht- en SchimmelExpert kan de

volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

 

WAAROM DE VOCHT- EN SCHIMMELEXPERT GEGEVENS NODIG HEEFT

De Vocht- en SchimmelExpert verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen

nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen

benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan De Vocht- en SchimmelExpert uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit

juridische dienstverlening.

 

HOE LANG DE VOCHT- EN SCHIMMELEXPERT GEGEVENS BEWAART

De Vocht- en SchimmelExpert bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen

te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan

een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

De Vocht- en SchimmelExpert verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van De Vocht- en SchimmelExpert worden algemene bezoekgegevens bijgehouden,

waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw

browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag

op de website. De Vocht- en SchimmelExpert gebruikt deze informatie om de werking van de website

te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan

derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

De Vocht- en SchimmelExpert maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van De Vocht- en SchimmelExpert bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),

overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het

privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google

Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om

rapporten over de Website aan De Vocht- en SchimmelExpert te kunnen verstrekken en om haar

adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk

wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

De Vocht- en SchimmelExpert heeft hier geen invloed op.

De Vocht- en SchimmelExpert heeft Google geen toestemming gegeven om via De Vocht- en SchimmelExpert verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een

verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vocht-schimmelexpert.nl

De Vocht- en SchimmelExpert zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

De Vocht- en SchimmelExpert neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende

maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van De Vocht- en SchimmelExpert maakt gebruik van

een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde

handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van

misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door De Vocht- en SchimmelExpert verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met De Vocht- en SchimmelExpert op via info@vocht-schimmelexpert.nl

www.vocht-schimmelexpert.nl is een website van De Vocht- en SchimmelExpert .

 

De Vocht- en SchimmelExpert is als volgt te bereiken:

 

Postadres: Postbus 43 3480 DA Harmelen

Vestigingsadres: Waardsedijk Oost 8 3417 XJ Monfoort

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 30156403 (de Vocht- en Schimmelexpert is onderdeel van Bureau voor Bouwpathologie)

Telefoon: 0348-214016

E-mailadres: info@vocht-schimmelexpert.nl